Norrbus nätverksmöte

Samverkan kring barn och unga i Norrbotten
Ni kommer väl ihåg SIP kollen!

Om inte, det handlar om uppföljning av brukarnas upplevelse av nätverksmöten och SIP. Allt för att vår nätverksmöten ska kunna bli så bra som möjligt. Brukarenkät och information finns på skl.se

Norrbus gemensamma riktlinjer för samverkan
Gemensamma riktlinjer för Norrbottens kommuner och Norrbottens läns landstings  för att samordna insatser kring barn och unga och deras familjer som är i behov av stöd från flera aktörer.

Kommunförbundets styrelse beslutade 2013-09-26 (§34) att rekommendera kommunerna att anta den reviderade överenskommelsen Norrbus – Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten, 2013.

      Norrbus överenskommelse 2013

Så här skapar vi rutiner kring barn och unga, rutiner & checklista för personal. Rutinerna är uppdaterade på punkt 2 och 3 under hösten 2013 och är en bilaga till Norrbus överenskommelsen.

 Grönt kort version 2014-01

Dokumenten öppnas i användarens dator, när de sparas är det hos användaren.

  Samordnad-individuell-plan-SIP-2015-07

  Norrbus föräldrainfo 120523

   Norrbus kallelse 201704 Uppdaterad

  Norrbus sekretessamtycke 120625

  Uppföljning av SIP 1602 

 Checklista 141006 – mötesledare vid Norrbus nätverksmöten

Avvikelserapport
Blanketten skickas till förvaltningshefen för skolan i respektive kommun. I Kalix skickas den beroende på var ärendet hör hemma till förvaltningschefen för förskola/grundskola eller till förvaltningschefen för gymnasieskolan.

       Avvikelserapport – blankett 2013-05

Som vårdnadshavare kan du anmäla avvikelse med nedanstående blankett.

 Avvikelserapport, vårdnadshavare 2014-08

Rutin för avvikelsehantering

      Rutin – Avvikelsehantering 2013-05

Utvärdering av genomförda nätverks-/samverkansmöten

Utvärderingar av genomförda nätverksmöten kommer att ske regelbundet. För att uppföljningen ska vara möjlig att genomföra måste genomförda nätverksmöten registreras.

      Antal ärenden 110217

 Utvärdering av Norrbus nätverks-/samverkansmöten gjord hösten 2011

Utvärdering Gröna kortet – 2011-12-05