Utbildningar och konferenser

 

Här kan du anmäla dig till utbildningar och kurser som arrangeras i PSYNK projektet. Observera vilka som är inbjudna och vilken utbildning det gäller så du hamnar rätt.

Storträffar/möten

Vad är det och vilka de vänder det sig till?
Stormötena vänder sig till alla deltagande områden på intensiv nivå. De arrangeras cirka en gång/månad med hjälp av webb-tv. De lokala processledarna har då möjlighet att på hemmaplan interaktivt arbeta tillsammans med projektkansliet och temaledarna. De lokala styrgrupperna kan också finnas med eller andra personer som de lokala processledarna anser vara viktiga i dessa sammanhang. Rent praktiskt kan en fråga föredras som sedan den lokala nivån arbetar vidare med varefter en gemensam diskussion tar vid. De olika stormötena kommer att ha olika temainnehåll men vänder sig till alla då temana till stor del hänger samman.
Aktuella storträffar:
Inplanerade stormöten 2014
23 september- Stormöte 1:a linjen
Att skapa bra webb-info för unga
Program:

Aktuell information om träffar och möten som planeras av SKL:s PSYNK kansli hittar ni här:

http://www.psynk.se/om-psynkprojektet/kommande-arrangemang