Nuläge

Nuläget 2012 i östra norrbotten

september/oktober

 
Haparanda
Kalix
Överkalix
Övertorneå
Invånare (totalt 34 719) 1 nov.  9928  16518  3498  4775
Antal barn och ungdomar i ålder 0-18 år  1934 (19%)  3115 (19%)  546 (16%)  889 (19%)
ADHD, ADD, Asperger – antal
Totalt
Killar  
Tjejer  
Ensamkommande flyktingbarn        
Totalt  16
Killar  16
Tjejer  0
 
Arbetslöshet i åldersgruppen 18-24 år *
Haparanda
Kalix
Överkalix
Övertorneå
Totalt  27,2%  24,0%  25,4%  21,4%
Killar  28,3%  27,5%  29,6%  19,9%
Tjejer  25,7%  19,9%  19,8%  23,3%
Försörjningsstöd åldersgruppen 18-25 år
Totalt      10
Killar      7
Tjejer      3
Misstänkta för brott i åldersgrupp 16-25 år
Totalt  
Killar
Tjejer
 
Familjehem/hvb
Haparanda
Kalix
Överkalix
Övertorneå
Totalt      10
Killar  9
Tjejer      1
Avlastningsfamiljer
Totalt      0
Killar      0  
Tjejer      0  
 
Siffror från kommunal grundskola
Haparanda
Kalix
Överkalix
Övertorneå
Hög frånvaro (Mer än 1 månad i sträck eller 20 %)
Totalt  0
Killar  0
Tjejer  0
Gymnasiebehörighet för 2012 finns ”här”
Antal lärare per 100 elever – 15 oktober 2011  9,4  8,4  10,0  10,1
Total kostnad  oktober 2011 per grundskoleelev  100 500  90 900  108 400  107 000

*Ny mätmetod - Nu mäts andel av arbetskraften, tidigare mättes andel av befolkningsgruppen.

Nuläget 2011 i östra norrbotten

 
Haparanda
Kalix
Överkalix
Övertorneå
Invånare (totalt 35 096) 1 nov.  10 051 16617  3 557  4 815
Antal barn och ungdomar i ålder 0-18 år 2004 (20%) 3187 (19%) 557 (16%)  924 (19%)
ADHD, ADD, Asperger – antal
Totalt  31  58  11  4
Killar  22  44  8  4
Tjejer  9  14  3  0
Ensamkommande flyktingbarn        
Totalt 12 16 27
Killar 12 16 21
Tjejer  0 0 6
 
Arbetslöshet i åldersgruppen 18-24 år *
Haparanda
Kalix
Överkalix
Övertorneå
Totalt  27,2%  25,8%  25,8%  26,1%
Killar  29,8%  27,5%  24,6%  24,4%
Tjejer  23,3%  23,5%  27,3%  28,2%
Försörjningsstöd åldersgruppen 18-25 år
Totalt      12  7
Killar      9  2
Tjejer      3  5
Misstänkta för brott i åldersgrupp 16-25 år
Totalt  29  66  20  22
Killar  16  51  18  21
Tjejer 13  15 2  1
 
Familjehem/hvb
Haparanda
Kalix
Överkalix
Övertorneå
Totalt      5  9
Killar     4  2
Tjejer      1  7
Avlastningsfamiljer
Totalt      0  0
Killar        
Tjejer        
 
Siffror från kommunal grundskola
Haparanda
Kalix
Överkalix
Övertorneå
Hög frånvaro i skolan (Mer än 1 vecka/termin)
Totalt 44 2  0  6
Killar 18 2  0  4
Tjejer 26 0  0  2
Gymnasiebehörighet för 2011 finns ”här”
Antal lärare per 100 elever – 15 oktober 2010  11,9  8,4  9,9  10,0
Total kostnad oktober 2010 per grundskoleelev 92 200 92 300  103 500  97 200

*Ny mätmetod - Nu mäts andel av arbetskraften, tidigare mättes andel av befolkningsgruppen. 

Nuläget 2010 i östra norrbotten

September 2010

Haparanda
Kalix
Överkalix
Övertorneå
Invånare (totalt 35 485) 10 070 16 926 3645 4844
Antal barn och ungdomar i ålder 0-18 år 2033 (20,2%) 3262 (19,3%) 602 (16,5%) 937 (19,4%)
ADHD, ADD, Asperger – antal
Totalt 26 60 9 5
Killar 18 45 7 5
Tjejer 8 15 2 0
Ensamkommande flyktingbarn 13 8 16 26
Arbetslöshet i åldersgruppen 18-24 år
Haparanda
Kalix
Överkalix
Övertorneå
Totalt 24,4% 23,5% 26,7% 25,7%
Killar 28,3% 25,2% 29,7% 24,6%
Tjejer 19,2% 21,2% 23,1% 27,2%
Försörjningsstöd åldersgruppen 18-25 år
Totalt 28 34 14 2
Killar 18 15 10 2
Tjejer 10 19 4 0
Misstänkta för brott i åldersgrupp 16-25 år
Totalt 62 76 13 14
Killar 51 63 12 14
Tjejer 11 13 1 0
Familjehem/hvb
Haparanda
Kalix
Överkalix
Övertorneå
Totalt 22 47 5 8
Killar 11 31 4 7
Tjejer 11 16 1 1
Avlastningsfamiljer
Totalt 6 15 3 0
Killar 5 7 2 0
Tjejer 1 8 1 0
Siffror från kommunal grundskola
Haparanda
Kalix
Överkalix
Övertorneå
Hög frånvaro i skolan (Mer än 1 vecka/termin)
Totalt  15 1 10
Killar 0 9
Tjejer 1 1
Gymnasiebehörighet
Totalt 81,7% 85,2% 97,1% 78,3%
Killar 78,8% 76,1% 94,4% 70%
Tjejer 85,2% 92,9% 100% 89,7%
Antal lärare per 100 elever – Läsår 09/10 9,9 8,6 10,1 8,6
Total kostnad 2009 per grundskoleelev 88 600kr 94 000kr 96 300kr 94 200kr

Nuläget 2009 i östra norrbotten

September 2009
Haparanda
Kalix
Överkalix
Övertorneå
Invånare (totalt 35 819) 10 133 17 065 3679 4942
Antal barn och ungdomar i ålder 0-18 år 2045 (20,2%) 3494 (20,5%) 599 (16,3%) 957 (19,4%)
Arbetslöshet i åldersgruppen18-24 år (NSD) 32,2% 27,8% 34,5% 21,9%
Ensamkommande flyktingbarn 9 8 16 26
Brott i åldersgruppen16-25 år 8 13
Försörjningsstöd åldersgruppen 18-25 år (NSD) 74 57 20 2
Familjehem/hvb 20 23 1 9
Avlastningsfamiljer 26 17 6 4
Hög frånvaro 32+12 40+35 4 2
Gymnasiebehörighet 82,7 87,8 97,7 86.2
Antal lärare per 100 elever – Läsår 08/09 9,7 9,1 10,8 9,2
Kostnad  åren 04-08, per år och grundskoleelev 80 733 86 325 90 973 87 540
Nöjda med sig själva 61% 63% 63% 72%