Kort om Psynk projektet

Vad handlar PSYNK-projektet om?

Via webb-TV från SKL får du veta mer. Projektchef Ing-Marie Wieselgren berättar om grunderna i projektet Psynk – psykisk hälsa, barn och unga.
http://web22.abiliteam.com/ability/show/xaimkwdhhp/psynk1/mainshow.asp?STREAMID=1

Information om projektets mål, uppdrag och organisation. Webb-TV från SKL.
http://web22.abiliteam.com/ability/show/xaimkwdhhp/psynk2/mainshow.asp?STREAMID=1

Läs mer om PSYNK på SKL:s, Sveriges kommuner och landstings sida för projektet.

http://www.skl.se/psynk