Anteckningar och utvärderingar Norrbus

Sammanfattning av arbetet i Modellområde norrbus östra norrbotten
 Sammanfattning_Modellomradesprojektet

I projektet har utvärderingar av Familjens hus i Haparanda och Kalix gjorts, läs dessa här:

     Haparanda_ familjenshus_1

      Kalix_ familjenshus_2

SKL:s slutredovisning av modellområdesprojektet

Slutredovisningen lämnades över till socialdepartementet den 18 januari. Redovisningen finns att läsa här:
Slutredovisning av modellområdesprojektet
En slutkonferens hölls i Stockholm den 19 januari. Under länken nedan finns en webbutsändning därifrån samt de olika Modellområdens egna filmer om sitt jobb.
http://www.skl.se/psynk/om-psynkprojektet/genomforda/slutkonferens_1
 

Anteckningar från styrgruppsmöten 101201-120331

      Minnesanteckningar styrgruppsmöte 20120213

      Minnesanteckningar styrgruppsmöte 20120116

      Minnesanteckningar styrgruppsmöte 20111107

      Minnesanteckningar styrgruppsmöte 20110511

      Minnesanteckningar styrgrupp 20110321

      Minnesanteckningar styrgrupp 20110214

      Minnesanteckningar styrgrupp 20101216