Föräldrastöd i östra norrbotten

  Klicka på bilden för att få den i större format

 Vad handlar det om?

Familjeverkstan

 Familjeverkstan är en studiecirkel som riktar sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år som är intresserade av att utvecklas i rollen som förälder.  

Vill du:

 • stärka dina relationer till barnen
 • stärka barnens självförtroende
 • förbättra kommunikationen med barnen
 • minska onödiga konflikter
 • förebygga rädslor hos barnen
 • verka för att pojkar och flickor får samma chans

I familjeverkstan tittar vi på vad som fungerar, hur det kan fungera ännu bättre och vad jag själv kan prova att förändra.

Materialet bygger på att vi med filmen som utgångspunkt tar oss an livsfrågorna.

Ett smakprov på filmerna kan laddas ner från hemsidan:www.forster.se/trailereller genom att klicka på bilden här bredvid

Varje träff har ett eget tema. Det handlar om:  

 • Umgänge
 • Positiv kommunikation
 • Rutiner och förberedelser
 • Uppmuntran och belöningar
 • Välj strider
 • Gränser
 • Rädsla
 • Jämställdhet

_________________________________________________________________________ 

Kometprogrammets logo

 

Komet är ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn

Både i Sverige och i andra länder har föräldrautbildningsprogram som Komet visat sig fungera bra – det blir färre konflikter mellan barn och föräldrar och föräldrarna är nöjda med utbildningen. 

För dig som vill ta del av utvärderingar hittar du dem här  http://www.kometprogrammet.se/forskning/

Komet 3 – 11 år 

Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn?
Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det. Komet är en utbildning som riktar sig till dig som vill minska konflikterna hemma och få en bättre relation med ditt barn.
 
Hur går det till?
Vi träffas i grupp vid 11 tillfällen tillsammans med andra föräldrar och två Kometgruppledare. Det innebär att du får en chans att utbyta erfarenheter med andra föräldrar samtidigt som du får praktiska övningar att pröva hemma mellan träffarna. Alla övningar och innehållet i kursen bygger på forskning kring hur konflikter kan minskas och hur relationen kan stärkas mellan barn och föräldrar.  
 
Vilka kan gå?
Kursen är kostnadsfri och är anpassad till dig som har barn mellan 3-11 år.

   

TonårsKomet

TonårsKomet vänder sig till föräldrar till ungdomar mellan 12-18 år som tycker att det är svårt att få det att fungera hemma. Kanske präglas mycket av tiden tillsammans av konflikter och bråk. Ibland kan det vara svårt som förälder att veta hur man ska hantera detta.  Ungdomar i den här åldern börjar också frigöra sig från sina föräldrar och det som händer utanför familjen blir allt viktigare. Men trots detta är föräldrar fortfarande väldigt betydelsefulla.  

TonårsKomet ger deltagande föräldrar praktiska verktyg för att kunna hantera bråk och konflikter med sitt barn mer framgångsrikt.  

Hur går det till?

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, diskussioner och idéer för hur du kan bemöta ditt barn.  

Du får skriftligt material, konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. När gruppen träffas igen går man gemensamt igenom hur det har gått, vad som har fungerat bra och hjälps sedan åt med att hantera svårigheter eller utmaningar som kan ha uppstått.  

Det mesta av arbetet i utbildningen sker i hemmet av föräldrarna. Deltagande i föräldragruppen är kostnadsfritt.