23 september – Webb-TV om att skapa bra webb information för unga

När barn och unga mår psykiskt dåligt är det viktigt att de snabbt och lätt kan hitta hjälp och stöd. Efter grundkravet i förra årets Psykiatriöverenskommelse har nästintill alla kommuner och landsting idag en webb-baserad information om var barn och deras närstående kan vända sig när de behöver hjälp.

Frågan är dock, hittar unga informationen och tycker de den är användbar? Detta stormöte syftar till att inspirera till att skapa bra webb-info för unga.

Läs mer:

Att ska bra webbinfo för unga

Kommentarer inaktiverade.