Webb-TV sänt stormöte 13 februari

I detta webb-TV sända stormöte får du veta mer om vilka modeller för första linjen som just nu prövas på olika håll i landet, med levande exempel. Vad är de huvudsakliga likheterna och skillnaderna mellan modeller? Varför har man valt en viss modell? Vilka utmaningar har man mött och hur hanterade man dem? Hur gick man från beslut till acceptans till verklighet? Projektet ger även exempel på vilka mätmetoder och skalor som är aktuella att använda i en jämförande studie av olika första linjeverksamheter.
Dessutom lanseras Psynk-projektets nya guide om Första linjen ”Vänd dig hit!”, ett
stödmaterial för kommuner och landsting för att kartlägga och utveckla sin första
linje verksamhet.

Plats: Webb-TV. Länk finns på www.skl.se/psynk
Tid: 12.30 – 16.00

 

Kommentarer inaktiverade.