Psynk konferens 2014-02-20

Projektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga bjuder in till en dag där de senaste resultaten från utvecklingsarbetet för barns och ungas psykiska
hälsa diskuteras i anknytning till centrala frågeställningar kring utbildning, arbetslöshet och
välfärdens effektivisering och finansiering.

Målgrupp för konferensen är politiker och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Möjlighet kommer att finnas för att delta på plats, konferensen kommer också att kunna ses via webb-TV. Platser för deltagande på plats fördelas av styrgruppen för Psynk Östra Norrbotten

Länk till inbjudan:Program Psynk konferens 2014-02-20