20 maj – Alla barn ska känna sig välkomna!

SKL anordnar en dag som vänder sig till de personer i landet som möter nyanlända barn och ungdomar i sitt arbete eller på annat sätt är engagerade i målgruppen. Dagen består mestadels av föredrag men det finns även möjlighet till erfarenhetsutbyte och att ställa frågor till de medverkande.

Dagen kommer att sändas på webb-TV

Program och länk till anmälan för den som vill vara på plats finns här:

http://www.skl.se/psynk/om-psynkprojektet/kommande-arrangemang