23 april – Om prestationsmedel och utbildningsdag 3 om SIP

Förmiddagen den 23 april anordnas en information om överenskommelsen för psykisk ohälsa 2013 mellan staten och SKL, där Ing-Marie Wieselgren kommer att gå igenom grundkraven och prestationsmålen.

På eftermiddagen är det dags för utbildningsdag nr 3 om Samordnade individuella planer, SIP. Dagen genomförs inom ramen för det arbete som pågår just med att stimulera lokala utvecklingsarbeten gällande samordnad individuell plan för barn och unga. Utvecklingsarbetet är kopplat till Psynkprojektet som arbetar med att synkronisera insatser för barns och ungas psykiska hälsa.

Plats: Hornsgatan 15, Stockholm

Tid: 23 april. Prestationsmedel kl. 10.00-12.00 och om SIP 13.00-16.00

Det kommer gå att följa dagen live via webb-tv

Mera information och anmälningsuppgifter för den som vill delta på plats finns här: http://www.skl.se/psynk/om-psynkprojektet/kommande-arrangemang