Psynk stormöte – Ett år med Psynk

Psynk stormöte den 10 december 2012 klockan 13.00 – 16.00. Mötet sänds på webb-TV, för den som vill finns även möjlighet att vara med på mötet i Stockholm.
I december har snart ett av tre projektår passerat. Projektkansliet och temaledarna berättar om vad som uppnåtts under året, ger en nulägesbeskrivning av statusen i de olika temana och om planer och förhoppningar för 2013.

Program:
  Ett år med Psynk – Program

 

Ett verktyg för ”Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer”

På 1:a linjen workshopen den 7 november presenterade Siv Nyström från Socialstyrelsen en metod för ”Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer”, förkortad MOS.

En kort sammanfattning finns här:
 Med målet i sikte 121107

En bok om verktyget från Socialstyrelsen finns här:
  Med målet i sikte

Boken finns även att beställa, länk:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-9-3