Stimulansmedel inom området psykisk ohälsa – Prestation 2012

Prestation 2012 bygger på den överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting som undertecknades den 25 maj 2012 ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012″.

Medlen fördelas enligt invånarantal till de kommuner och landsting som uppfyllt prestationerna inom respektive område.

Stimulansmedlen uppgår till 350 miljoner totalt och fördelas hälften till kommunerna och hälften till landsting och regioner. 150 miljoner rör barn och unga och 200 miljoner rör området personer med omfattande behov.

Läs mer:

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/psykiskhalsa/prestation-2012