Studie om skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa

Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa – En studie baserad på den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009

Rapporten presenterar analyser av mobbning, psykisk hälsa och livskvalitet hos sjätte- och niondeklassare. Analyserna baseras på den nationella undersökning, även kallad Grodan, som gjordes hösten 2009 av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Socialdepartementet. Socialstyrelsen har utarbetat rapporten i samarbete med forskare vid Centre for Health Equity Studies (CHESS) i Stockholm och Hälsouniversitetet i Linköping.

 Ladda hem eller beställ den under länken:
 
 
 
 
 

Nya skrifter om sociala investeringar från SKL:s projektkansli

 Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga.
  Psynk_guiden_webb[1]

 

 

 

Värdet av en god uppväxt – Sociala investeringar för framtidens välfärd.

 

 Värdet av en god uppväxt

Skriften går även att beställa från SKL, information finns på www.skl.se/psynk

 

Barns utveckling – Frisk/riskfaktorer och effektiva insatser

Poster

 Psynk Poster_webb[1]

 

Materialet hittas även på www.skl.se/psynk