Inbjudan till en dag för barn och unga den 12 november

Projektet Psynk – bjuder in till en dag i Stockholm där barn och unga (från 6 – 18 år) har möjlighet att tala om för beslutsfattare vad som är rätt och fel och vad som kan göras för att barn och ungdomars vardag ska bli bättre.
De områden som deltar i Psynk inbjuds att skicka ca 10 barn/ungdomsdeltagare (och en medföljande vuxen) till dagen samt lokala beslutsfattare som är engagerade i barn- och ungdomsfrågor. Omkostnader för deltagande betalas av projektet.

Läs mer:

Ungas tankar 12 nov_inbjudan

Ny berättartävling för ungdomar mellan 12 och 18 år – Tonårstankar

Projektledningen för PSYNK inbjuder till en berättartävling för ungdomar mellan 12 och 18 år. Temat är hur det är att vara barn eller tonåring i Sverige idag och hur du skulle vilja att det var i framtiden, för att barn och unga ska må bra.
Din berättelse kan vara i form av en text (max 3000 ord lång), en kortfilm (max 5 minuter lång), en låt, en serietidning eller berättad på något annat sätt. Den kan till exempel handla om hur det är i skolan, på fritiden eller om hur det är med kompisar och familj. Berättelsen kan vara påhittad, tagen ur verkligheten eller något mittemellan.
Vi vill ha ditt bidrag senast den 1 oktober 2012.

Läs mer:

http://www.skl.se/psynk/berattartavling2012

  Berättartävling Tonårstankar

Barnen i fokus – Vägar till framgångsrikt stöd för barn och unga

Vad ligger bakom ett framgångsrikt stöd till barn och unga? En granskning gjord av medarbetare på SKL. Sju framgångsfaktorer för ett bra stöd till barn och unga kan identifieras. En presentation från SKL:s webbseminarium 12-03-05 om SKL:s arbete med att främja ett bättre stöd till barn och unga.

Barnen i fokus – Sara Roxell

Länk till filmen från dagen och fler föreläsningar

http://www.skl.se/kalender/2012/webbseminarium-om-skl-s-arbete-med-att-framja-ett-battre-stod-till-barn-och-unga