Presentationer från ”Politikerkonferensen” 25 mars i Överkalix 2011

Presentationer från politikerkonferensen 25 mars:

Ing- Marie Wieselgrens presentation:
     Del 1-Barnen allas ansvar Östra Norrbotten 110325
     Del 2-Barnen allas ansvar Östra Norrbotten 110325
     Del 3-Barnen allas ansvar Östra Norrbotten 110325

Annika Nordstrands presentation om resultaten från skolsköterskornas hälsosamtal. (Rapport finns att läsa ovan)
     Hälsosamtal0910_Öst

Mats Burmans presentation:
     LST Överkalix110325

Christina Strömbäcks presentation:
    Vinnarkoncept

Yngve Bergs presentation:
    Politikerkonferens i Överkalix 25 mars -11