Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2009-10

Nu finns rapporten ”Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2009-10″ publicerad. Rapporten är sammanställd av Norrbottens läns landsting utifrån de hälsosamtal som skolsköterskorna har med elever i förskoleklass, år 4, år 7 och gymnasiets år 1.

      Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2009-10  
      Tabeller_Skolbarns hälsa och levnadsv. i Norrbotten 2009-10