PSYNK/Norrbus – Startsida

Utvärdering av arbetsmetoden med det ”Gröna kortet”

Kommunerna i östra Norrbotten, Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå har tillsammans med Norrbottens läns landsting arbetet fram en modell för hur Norrbus överenskommelsen om samverkan kring barn och unga kan tillämpas i praktiken.

I modellen har ett litet inplastat kort tagits fram med rutiner och checklista för det praktiska arbetet. Metoden har tillämpats sedan början av 2011 och nu finns en utvärdering klar.

 Psynk – utvärdering av Gröna kortet SLUTLIG

  Gröna Kortet – kort om utvärderingen 2014

 Bilaga 1-Grönt kort version 2014-01

 Bilaga 2 SIP Samordnad individuell plan

 Bilaga 3 Intervjufrågor till personal och brukare

Information och blanketter för Norrbus Nätverksmöten  

Under fliken ”Norrbus nätverksmöten” finns:

  • Riktlinjer Norrbus
  • Rutiner & checklista för personal
  • Föräldrainformation
  • Kallelse
  • Samordnad individuell plan
  • Rutiner för avvikelsehantering

Samt en del information om uppföljnig av arbetssättet.

 SKL:s Webb-TV sändningar

Har du missat hela eller delar av någon av SKLs webbföreläsningar? Då kan du se och lyssna på dem här (öppnas i nytt fönster).

PSYNK projektområde östra Norrbotten

         
Kalix kommun Haparanda stad Överkalix kommun Övertorneå kommun Norrbottens läns Landsting