Norrbus östra – Startsida

Utvärdering av arbetsmetoden med det ”Gröna kortet”

Kommunerna i östra Norrbotten, Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå har tillsammans med Norrbottens läns landsting arbetet fram en modell för hur Norrbus överenskommelsen om samverkan kring barn och unga kan tillämpas i praktiken.

I modellen har ett litet inplastat kort tagits fram med rutiner och checklista för det praktiska arbetet. Metoden har tillämpats sedan början av 2011 och nu finns en utvärdering klar.

 Gröna kortet- utvärdering 2014

  Gröna Kortet – kort om utvärderingen 2014

 Bilaga 1-Grönt kort version 2014-01

 Samordnad-individuell-plan-SIP-2015-07 - NY

 Bilaga 3 Intervjufrågor till personal och brukare

Information och blanketter för Norrbus Nätverksmöten  

Under fliken ”Norrbus nätverksmöten” finns:

  • Riktlinjer Norrbus
  • Rutiner & checklista för personal
  • Föräldrainformation
  • Kallelse
  • Samordnad individuell plan
  • Rutiner för avvikelsehantering

Samt en del information om uppföljnig av arbetssättet.

 SKL:s Webb-TV sändningar

Har du missat hela eller delar av någon av SKLs webbföreläsningar? Då kan du se och lyssna på dem här (öppnas i nytt fönster).

PSYNK projektområde östra Norrbotten

         
Kalix kommun Haparanda stad Överkalix kommun Övertorneå kommun Norrbottens läns Landsting